10 begbilar som kan stå dig dyrt

En och annan Volvoägare har med andan i halsen fått uppleva hur deras motorer plötsligt börjar varva okontrollerat. Och ibland har detta lett till att motorerna totalhavererat.

När det gäller fyrcylindriga motorer kan det handla om att ett additiv inte fyllts på vid service. Det har lett till att partikelfiltren sotat igen och bilarnas elektronik har signalerat att det behövs mera dieselolja med ett överskott som följd.

Även femcylindriga maskiner har drabbats, då handlar det dock om att diesel under vissa omständigheter kan leta sig ner i oljetråget. När trycket ökar trycks olja in i vevhusventilationen och insugningsröret – och motorn rusar.

Lämna ett svar