Bilen som fick sämst betyg i besiktningen

I en sammanvägning av besiktningarna efter tre, fem och tio år hade Porsche-modellerna fel i 2 procent av fallen, medan 44 procent av Dodges bilar fick anmärkningar. Vanligast var fel på broms och spindel- och styrleder.

Totalt besiktigades drygt 3,1 miljoner personbilar 2012, varav nästan en tredjedel fick underkänt med krav på efterkontroll.

Skillnader mellan bilmärken

Slitna däck och trasiga och dåligt inställda strålkastare är vanligast det gäller fel som orsakats av slitage. Men även här finns skillnader mellan olika bilmärken.

18 procent av de kontrollerade Mercedes-Benz-bilarna hade fel sådana fel, medan Chevrolet var sämst med 48 procent, sammanräknat över tio år efter tillverkning.

Lämna ett svar